• สมาชิกทั้งหมด 95 คน
  • สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


About

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 อายุ 51 ปี จบการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • Email kunwiphaphan@gmail.com

  • Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 393 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
    โทรศัพท์ 042-421-074 โทรสาร : 042-421094.